Consulting for a new generation

Med hög kompetens inom infrastruktur och moln-lösningar hjälper vi våra kunder att arbeta mer fritt och flexibelt på ett säkert sätt.

CloudTeq är ett konsultbolag med inriktning
 på IT-infrastrukturtjänster.
Vi är specialiserade på Citrix, Microsoft och
Cloud lösningar.
Våra konsulter har lång erfarenhet av dessa
produkter och våra kunder finns både inom
den privata och offentliga sektorn.

CloudTeQ är en del av Qgroup